Verzending (Delivery & Shipping)

Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Producten worden geleverd op het leveringsadres dat de KLANT bij zijn bestelling heeft opgegeven.  De KLANT staat zelf in voor de gevolgen in het geval van levering op een door de KLANT foutief doorgegeven adres.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd binnen België.

 

De levering binnen België gebeurd via BPOST.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan WhiskyMine via info@whiskymine.com met toevoeging van foto’s van de beschadiging.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de vervoerder van WhiskyMine was geboden.

 

Indien bij de levering van de goederen breuk wordt vastgesteld dient de klant de bestelling te weigeren. Op deze manier wordt de bestelling terug gestuurd naar de verzender.